рисунок "Архитектура. интерьер" бумага карандаш Кочергин Э. С. 1960-е годы

рисунок "Архитектура. интерьер" бумага карандаш Кочергин Э. С. 1960-е годы
2000 руб.